Valdeko Kalamees – TÜ rakendusmatemaatika, TÜ Kasvatusteaduste bakalaureus, TÜ arvutiõpetaja kuts, TPÜ magistrikraad informaatikas Tartu Ülikool Kutsemagister. Arvutiõpetusega Tõrva Gümnaasiumis tegelenud alates 1990. aastast, täiskasvanute koolitusega 1993. aastast, projektide Arvuti Koolis, IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis lektor, Oracle Academy sertifitseeritud õpetaja. MTÜ KEA Valga õppekeskuse lektor 2006. aastast ja Siimon OÜ lektor 2010. aastast.

Urmas Soonvald – Tallinna Tehnikaülikool, arvuti- ja süsteemitehnika bakalaureuseõpe Arvutiõpetusega Antsla Gümnaasiumis tegelenud alates 2003. aastast, täiskasvanute koolituse kogemus 2006. aastast

Üllar Kadai – Tartu Ülikool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon. Põhikooli eesti keele õpetaja 1988. aastast, eesti keele kui võõrkeele õpetaja aastast 2007 KEA Valga Õppekeskuses ja 2010 Siimon Koolituskeskuses.

Viibeke Turba – Mainori Kõrgkool, rakenduspsühholoogia eriala. Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika tunnistus, Tartu Ülikool, sotsiaal-ja haridusteaduskonna koolikorralduse magistriõpe. Omistatud haridusteaduse magistri kraad. Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja 2005. aastast, täiskasvanute koolitamise kogemus 2005. aastast. MTÜ KEA Valga õppekeskuse lektor 2006. aastast ja Siimon OÜ lektor 2010. aastast

Jelena Butkevitð – Sotsiaal-Humanitaarinstituut, psühholoog-praktik. Koolitamise kogemus 2006. aastast

Iina Kalbri – Tallinna Ülikool kutsepedagoogika bakalaureuseõppe haridusteaduste kraad. Tallinna Ülikool kutsepedagoogika magistriõppe haridusteaduste kraad. Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Kutseõpetaja V, EKR tase 7. Valga maakonna aasta koolitaja 2009, Valgamaa Aasta Õpetaja 2010, Võrumaa aasta koolitaja 2015. Koolitamise kogemus 2007. aastast.

Anu Reiljan – TRÜ diplom majandusküberneetika erialal, cum laude. TRÜ aspirantuur
PhD (majandusteadus), Läti Teaduste Akadeemia Majandusinstituudi erialanõukogu
dotsendi kutse, Tartu Ülikool t. Galleni Ülikool (Shveits), väikeettevõtte juhtimise intensiivstuudium (13 õppenädalat), St. Galleni Ülikooli sertifikaat väike- ja keskmiste ettevõtete juhtimise erialal. Koolitamise kogemus 1980. aastast.

Ene Kiivit – Tallinna Riikliku ja Kooperatiivkaubanduse Tehnikum, kaubatundja. Tihemetsa Põllumajandustehnikum, raamatupidamine. Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, ajandusarvestus. Koolitamise kogemus 2009. aastast

Reet Sprenk – Tartu Riiklik Ülikool, vene keele ja kirjanduse õpetaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2011. aastast

Maris Jaama – Tallinna Pedagoogiline Instituut, inglise ja saksa keele õpetaja. Koolitamise kogemus 1991. aastast.

Jaan Noorsalu – Siseministeeriumi Akadeemia, jurist-õigusteadlane. Koolitamise kogemus 1995. aastast.