Lektorid

Urve Viitkar - Tartu Ülikool, baccalaureus artiumi kraad eesti keele erialal, diplom AB nr 012163 (25.06.2005). Tartu Ülikool põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon. Põhikooli eesti keele õpetaja 2005. aastast, eesti keele kui võõrkeele õpetaja aastast 2013.

Üllar Kadai - Tartu Ülikool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon. Põhikooli eesti keele õpetaja 1988. aastast, eesti keele kui võõrkeele õpetaja aastast 2007.

Ülle Tomson - Tartu Ülikool, magistri kraad eesti keele erialal, diplom EB nr 262626 (28.06.1980). Tartu Ülikool filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon. Eesti keele kui võõrkeele õpetamise kogemus 1999. aastast.

Annika Poldre - Tartu Ülikool, eesti keele erialal, diplom EB nr 264128 (27.06.1981). Filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon. Eesti keele kui võõrkeele õpetaja kogemus 2013. aastast.

Inga Mänd - E.Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut, eesti keele ja kirjanduse eriala, diplom A-II nr 201103 (29.06.1974). Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon. Eesti keele kui võõrkeele õpetamise kogemus 2013. aastast.

Katrin Tamberg - Tartu Ülikool, humanitaarteaduste magister, vene ja slaavi filoloogia, nr MB-I 117678, välja antud Tartus 20.juuni 1991. Töökogemus eesti keele kui võõrkeele õpetajana alates jaanuar 2012 .

Valdeko Kalamees - TÜ rakendusmatemaatika, TÜ Kasvatusteaduste bakalaureus, TÜ arvutiõpetaja kuts, TPÜ magistrikraad informaatikas Tartu Ülikool Kutsemagister. Arvutiõpetusega Tõrva Gümnaasiumis tegelenud alates 1990. aastast, täiskasvanute koolitusega 1993. aastast, projektide Arvuti Koolis, IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis lektor, Oracle Academy sertifitseeritud õpetaja. MTÜ KEA Valga õppekeskuse lektor 2006. aastast ja Siimon OÜ lektor 2010. aastast.

Urmas Soonvald - Tallinna Tehnikaülikool, arvuti- ja süsteemitehnika bakalaureuseõpe Arvutiõpetusega Antsla Gümnaasiumis tegelenud alates 2003. aastast, täiskasvanute koolituse kogemus 2006. aastast

Viibeke Turba - Mainori Kõrgkool, rakenduspsühholoogia eriala. Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika tunnistus, Tartu Ülikool, sotsiaal-ja haridusteaduskonna koolikorralduse magistriõpe. Omistatud haridusteaduse magistri kraad. Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja 2005. aastast, täiskasvanute koolitamise kogemus 2005. aastast. MTÜ KEA Valga õppekeskuse lektor 2006. aastast ja Siimon OÜ lektor 2010. aastast

Jelena Butkevitš - Sotsiaal-Humanitaarinstituut, psühholoog-praktik. Koolitamise kogemus 2006. aastast

Iina Kalbri - Tallinna Ülikool kutsepedagoogika bakalaureuseõppe haridusteaduste kraad. Tallinna Ülikool kutsepedagoogika magistriõppe haridusteaduste kraad. Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Kutseõpetaja V, EKR tase 7. Valga maakonna aasta koolitaja 2009, Valgamaa Aasta Õpetaja 2010, Võrumaa aasta koolitaja 2015. Koolitamise kogemus 2007. aastast.

Anu Reiljan - TRÜ diplom majandusküberneetika erialal, cum laude. TRÜ aspirantuur PhD (majandusteadus), Läti Teaduste Akadeemia Majandusinstituudi erialanõukogu dotsendi kutse, Tartu Ülikool t. Galleni Ülikool (Shveits), väikeettevõtte juhtimise intensiivstuudium (13 õppenädalat), St. Galleni Ülikooli sertifikaat väike- ja keskmiste ettevõtete juhtimise erialal. Koolitamise kogemus 1980. aastast.

Reet Sprenk - Tartu Riiklik Ülikool, vene keele ja kirjanduse õpetaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2011. aastast

Maris Jaama - Tallinna Pedagoogiline Instituut, inglise ja saksa keele õpetaja. Koolitamise kogemus 1991. aastast.