Lektorid

Urve Viitkar - Tartu Ülikool, baccalaureus artiumi kraad eesti keele erialal, Tartu Ülikool põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon. Põhikooli eesti keele õpetaja 2005. aastast, eesti keele kui võõrkeele õpetaja aastast 2013.

Üllar Kadai - Tartu Ülikool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon. Põhikooli eesti keele õpetaja 1988. aastast, eesti keele kui võõrkeele õpetaja aastast 2007.

Ülle Tomson - Tartu Ülikool, magistri kraad eesti keele erialal, Tartu Ülikool filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon. Eesti keele kui võõrkeele õpetamise kogemus 1999. aastast.

Annika Poldre - Tartu Ülikool, eesti keele erialal. Filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon. Eesti keele kui võõrkeele õpetaja kogemus 2013. aastast.

Inga Mänd - E.Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut, eesti keele ja kirjanduse eriala, diplom A-II nr 201103 (29.06.1974). Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon. Eesti keele kui võõrkeele õpetamise kogemus 2013. aastast.

Katrin Sild - Tartu Ülikool, humanitaarteaduste magister, vene ja slaavi filoloogia, Töökogemus eesti keele kui võõrkeele õpetajana alates jaanuar 2012.

Tiia Vainula - Tartu Ülikool, humanitaarteaduste bakalaureus, eesti ja soome-ugri keeleteadus, peaeriala eesti keel, TLÜ magister Aasia uuringute alal. Töökogemus eesti keele õpetajana (eesti koolis) alates aastast 1995, eesti keele kui võõrkeele õpetajana alates märts 2017.

Marika Svaigsne - Tallinna Pedagoogiline Instituut. vene keele ja kirjanduse õpetaja. Tartu Ülikool. Täiendõppe osakond, saksa keele õpetaja. Töökogemus eesti keele kui võõrkeele õpetajana alates 1990.

Harry Zilensk - Tallinna Pedagoogiline Instituut, eesti keele ja kirjanduse eriala.

Maire Roio - Tartu Ülikool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, magistriõppe õppekava. Haridusteaduse magister.

Annika Poldre - Tartu Ülikool, eesti keele erialal, Filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon.

Inga Mänd - E.Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut, eesti keele ja kirjanduse eriala. Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kvalifikatsioon.

Maire Tars - Tartu Ülikool filosoofiateaduskond, eesti ja soome-ugri filoloogia eriala. Tartu Ülikool Õpetaja kutsetunnistus, gümnaasiumi ja põhikooli eesti keele ning kirjanduse õpetaja.

Lembit Linnamäe - TPedI – Keskkooli saksa keele õpetaja. Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool – Vene keele kui võõrkeele õpetaja. Tartu Ülikooli Avatud Ülikool – Eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Merje Ilves - Tartu Ülikool – rakendusmatemaatika. Tallinna Pedagoogikaülikool, keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Kairit Tomson - Eesti ja some-ugri keeleteaduse magistriõppe üppekava, humanitaarteaduste magister.

Janne Raidve - Tallinna Ülikool, keeleteadus ja keeletoimetamine, magister

Virve Tund - Tartu Ülikool vene keele ja kirjanduse filoloog, magister.

Elsa Belaš - E.Vilde nim. Tallinna pedagoogiline Inststuut. Vene keele ja kirjanduse õpetaja.

Ülle Sillamäe - Tallinna Pedagoogiline Instituut – eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Tartu Ülikool – Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond , ajakirjandus ja suhtekorraldus.

Juta Vaher - Haridusteaduse magister. Klassiõpetaja.

Jaanika Kuusik - Tartu Ülikool, Eesti keele ja kirjanduse õpetaja, lisaeriala: eesti keel võõrkeelena õpetaja. Taru Ülikool, humanitaarteaduste bakalaureus, kirjandus ja rahvaluule, eeldusained eesti keele õpetaja lisaerialale

Marite Uibo - Tallina Polütehniline Instituut, keemiateaduskond – toiduainete tehnoloogia.

Valdeko Kalamees - TÜ rakendusmatemaatika, TÜ Kasvatusteaduste bakalaureus, TÜ arvutiõpetaja kuts, TPÜ magistrikraad informaatikas Tartu Ülikool Kutsemagister. Arvutiõpetusega Tõrva Gümnaasiumis tegelenud alates 1990. aastast, täiskasvanute koolitusega 1993. aastast, projektide Arvuti Koolis, IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis lektor, Oracle Academy sertifitseeritud õpetaja.

Urmas Soonvald - Tallinna Tehnikaülikool, arvuti- ja süsteemitehnika bakalaureuseõpe Arvutiõpetusega Antsla Gümnaasiumis tegelenud alates 2003. aastast, täiskasvanute koolituse kogemus 2006. aastast.

Viibeke Turba - Mainori Kõrgkool, rakenduspsühholoogia eriala. Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika tunnistus, Tartu Ülikool, sotsiaal-ja haridusteaduskonna koolikorralduse magistriõpe. Omistatud haridusteaduse magistri kraad. Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja 2005. aastast, täiskasvanute koolitamise kogemus 2005. aastast.

Jelena Butkevitš - Sotsiaal-Humanitaarinstituut, psühholoog-praktik. Koolitamise kogemus 2006. aastast

Iina Kalbri - Tallinna Ülikool kutsepedagoogika bakalaureuseõppe haridusteaduste kraad. Tallinna Ülikool kutsepedagoogika magistriõppe haridusteaduste kraad. Täiskasvanute koolitaja, tase 6. Kutseõpetaja V, EKR tase 7. Valga maakonna aasta koolitaja 2009, Valgamaa Aasta Õpetaja 2010, Võrumaa aasta koolitaja 2015. Koolitamise kogemus 2007. aastast.

Anu Reiljan - TRÜ diplom majandusküberneetika erialal, cum laude. TRÜ aspirantuur PhD (majandusteadus), Läti Teaduste Akadeemia Majandusinstituudi erialanõukogu dotsendi kutse, Tartu Ülikool t. Galleni Ülikool (Shveits), väikeettevõtte juhtimise intensiivstuudium (13 õppenädalat), St. Galleni Ülikooli sertifikaat väike- ja keskmiste ettevõtete juhtimise erialal. Koolitamise kogemus 1980. aastast.

Reet Sprenk - Tartu Riiklik Ülikool, vene keele ja kirjanduse õpetaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus 2011. aastast